Disclaimer

Stichting de Schroef maakt gebruik van cookies.

Accepteer de cookies via onderstaande knop om deze melding te sluiten. Meer informatie over cookies.

Accepteer cookies


Disclaimer

Stichting de Schroef verleent u hierbij toegang tot de website http://www.stichtingdeschroef.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Stichting de Schroef behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Stichting de Schroef spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op de website aangeboden sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting de Schroef.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Stichting de Schroef oefent hierop voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
 
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting de Schroef nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting de Schroef en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting de Schroef, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nationale Sportweek
9 t/m 17 september 2017

Klik op onderstaand logo voor alle activiteiten!

logo nsw 400x400

doe een gift

word supporter2