Iedereen kan meedoen. Heusden in beweging.

ANBI Status

Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) verworven (RSIN 817962645). De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Het secretariaat is bereikbaar per e-mail.

Stichting de Schroef gelooft in transparantie. Dat stimuleert ons om scherp op de activiteiten van de organisatie te blijven letten. Ons meerjarenplan en jaarverslagen zijn dan ook voor iedereen in te zien.

Financieel jaarverslag 2019

Inhoudelijk jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Inhoudelijk jaarverslag 2016 – 2017

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020