Iedereen kan meedoen. Heusden in beweging.

ANBI Status

Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) verworven (RSIN 817962645). De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Het secretariaat is bereikbaar per e-mail.

Stichting de Schroef gelooft in transparantie. Dat stimuleert ons om scherp op de activiteiten van de organisatie te blijven letten. Ons meerjarenplan en jaarverslagen zijn dan ook voor iedereen in te zien.

Jaarrekening 2018

Evaluatieverslag Stichting de Schroef 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Evaluatieverslag Stichting de Schroef december 2016 – 2017

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020