Balanz4Kidz

De interventie Balanz4Kidz zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas werken aan een leefstijlverandering, geheel onder professionele begeleiding. De multidisciplinaire aanpak van 12 maanden zorgt dat kinderen met overgewicht of obesitas keuzes leren maken, leren omgaan met bewegen en voeding en meer zelfvertrouwen krijgen. Ouders/verzorgers worden eveneens begeleid bij deze leefstijlverandering zodat het kind gesteund wordt om de veranderingen daadwerkelijk toe te passen in het dagelijkse leven.

De factoren die de energiebalans beïnvloeden, worden middels het programma aangepakt. Hierdoor komt het leven van het kind weer in balans. Daarom is de naam van de interventie: Balanz4Kidz.

Doelgroep
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar met overgewicht of obesitas. Ook hun ouders/verzorgers worden gedurende het traject begeleid. 

Aanpak
De deelnemers en hun ouders/verzorgers worden gedurende het traject begeleid door een leefstijlcoach, kinderfysiotherapeut, diëtist, bewegingsdeskundige en buurtsportcoach. Op het programma staan fysiofitness lessen, sport- en spellessen, groepsbijeenkomsten over voeding en gedrag, individuele begeleiding door de diëtist en leefstijlcoach en doorverwijzing naar het reguliere sportaanbod.

Om de voortgang van de deelnemers te monitoren vinden gedurende het traject diverse meetmomenten plaats. 

Kosten
Voor het traject betaal je een eigen bijdrage van € 210,00 (te betalen in één, vier of twaalf termijnen). Deelnemers die in het bezit zijn van een KindPas krijgen 50% korting.  

De gehele beschrijving van de interventie Balanz4Kidz kunt u lezen op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Of neem contact op met Debby Beeloo via telefoon 06-30036503 of per mail