Iedereen kan meedoen.

Doneren met belastingvoordeel

Fiscaal aftrekbaar schenken?

De belastingdienst heeft Stichting de Schroef aangemerkt als ANBI. Een ANBI heeft voordelen. Een periodieke gift kan fiscaal zeer aantrekkelijk zijn voor jou. Als je minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt, noemen we dat een periodieke schenking. Die schenking leggen we vast in een onderhandse schriftelijke overeenkomst met Stichting de Schroef dit kost niets.Op ​www.belastingdienst.nl/giften​ lees je meer over belastingvrij schenken.