Bewegen met dementie

In de gemeente Heusden draaien verschillende MBVO groepen. Ouderen die groepsgewijs, onder begeleiding van een docent beweegoefeningen doen. Gedurende vele jaren is door hen een berg aan kennis en ervaring op gedaan. Daarbij kun je denken aan specifieke oefeningen, maar ook meer communicatieve vaardigheden zoals het verleiden van ouderen tot bewegen. De afgelopen jaren merken docenten dat steeds meer deelnemers in de loop van de jaren te maken krijgen met dementie. Hierdoor ontstaan gemengde groepen van ouderen met en zonder dementie. Op diverse plekken in het land zijn de afgelopen jaren bovendien aparte beweeggroepen ontstaan voor mensen met dementie. Stichting de Schroef organiseert in samenwerking met Dementievriendelijke gemeente en Contour de Twern in de week van de dementie een beweegles voor dementerenden inclusief hun mantelzorgers. Op woensdag 26 september vindt de beweegles plaats: een plek waar dementerenden en hun mantelzorgers kunnen bewegen en ervaringsverhalen kunnen uitwisselen. Bij voldoende animo wordt het structureel aangeboden. Inschrijven voor de activiteit is noodzakelijk. Meer info en inschrijven: infoheusden@contourdetwern.nl.