De tweede lockdown van 2020 is een feit. Mijn eerste reactie: Het zal toch niet waar zijn! Daar gaan we weer. Mijn tweede reactie: Hoe gaan we dit (weer) organiseren, want we zijn deze strijd in maart samen aangegaan en dus zullen we het virus ook weer samen onder controle krijgen. 

Stichting de Schroef en eigenlijk alle buurtsportcoaches in Nederland geloven in de kracht van sport, bewegen en/of een zinvolle vrijetijdsbesteding op het gebied van kunst en cultuur. Zaken die op dit moment essentieel zijn in het leven van vele (en dan met name kwetsbare) mensen om enigszins perspectief te houden in deze gekke tijden. Want naast het coronavirus waart ook het eenzaamheidsvirus, depressie, vermoeidheid en inactiviteit/overgewicht onder ons. 

Het afgelopen jaar hebben de buurtsportcoaches bewezen om binnen alle maatregelen het (online) verschil te maken voor kinderen in armoede, voor eenzame ouderen, voor jongeren die zich niet gehoord voelen, voor revaliderende Corona-patiënten maar ook voor mensen met andere (chronische) aandoeningen en/of beperkingen. De mensen hebben letterlijk huilend van dankbaarheid deelgenomen aan de aangepaste activiteiten van de stichting. De buurtsportcoaches hebben het afgelopen jaar dan ook behoorlijk veel ellende gehoord, gezien en meegemaakt. Het zou me verbazen als dit bij collega-buurtsportcoaches elders in het land anders is. 

De buurtsportcoach als smeermiddel van de samenleving

De functie buurtsportcoach/combinatiefunctionaris bestaat inmiddels ruim 13 jaar in Nederland. Een relatief nieuwe beroepsgroep (ruim 3400 fte) die veelal bestaat uit mensen met (jonge) kinderen, preventief werkzaam om mensen uit de 2e en 1e lijns zorg te houden. Zij zijn het smeermiddel in de maatschappij doordat ze de verbindende factor zijn tussen de sectoren sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en bedrijfsleven. Nu het onderwijs en de kinderopvang sluit, staat het smeermiddel onder druk. Smeermiddel wat nodig is om het verschil tussen arm en rijk te verkleinen, polarisatie en escalatie te voorkomen, de lokale Sport-, beweeg- en preventie-akkoorden te implementeren, lokale sport- en cultuurverenigingen met raad en daad bij te staan en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Via deze weg pleit ik dan ook voor het opnemen van de buurtsportcoach op de lijst van essentiële beroepen zodat het smeermiddel ook in de aankomende periode actief kan blijven. Wie kan hier iets in betekenen? Want onze missie “Iedereen kan meedoen” is iets waar alle buurtsportcoaches zich hard voor maken.

Stichting de Schroef gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Door onze beweegprogramma's helpen we kwetsbare doelgroepen (weer) aansluiting te vinden in de maatschappij. Want iedereen kan meedoen.

Meer weten over onze programma’s: Ga dan naar de pagina Wat we doen

Meer weten over onze fondsenwerving: Ga naar de pagina help mee