Armoede komt veel voor, maar blijft vaak onzichtbaar. Er rust nog steeds een taboe op armoede. Er wordt nauwelijks over gesproken. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Doordat mensen ‘onder de radar’ blijven, kunnen zij niet geholpen worden middels financiële regelingen. Dit heeft zijn weerslag op bijvoorbeeld de vrijetijdsbesteding, zoals sport. Eén van de eerste dingen die mensen laten vallen. En dat terwijl sport juist voor mensen in armoede van meerwaarde kan zijn en kansen kan bieden.

Sport is een manier om voor je lichaam te zorgen. Sport helpt in het omgaan met stress en negatieve emoties. Sport draagt bij aan het vergroten van sociale interactie. Sport verhoogt het algemeen welbevinden. Kortom, sport vergroot je fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor meer sociale contacten. 

Vaak weet men wel dat sport en bewegen goed voor je is. De realiteit is dat mensen met een “kleine portemonnee” keuzes moeten maken. Keuzes tussen schone kleren of vers fruit bijvoorbeeld. Waar een rekening die 50,- euro duurder uitvalt, je 3 maanden kost om in te lopen. Mensen die in armoede leven, zijn continue aan het puzzelen. Emine Uğur schrijft hierover op twitter heel treffend: 

Leven in armoede is puzzelen met stukjes die eigenlijk bij verschillende puzzels horen, waarbij de stukjes ook steeds veranderen. Maar waarbij het jouw taak is om ze in elkaar te laten passen en er een beeld van leefbaarheid van te maken.

En als je letterlijk moet kiezen tussen warm water of nieuwe kleren voor je opgroeiende kinderen, dan is sport ineens een luxe product. Ondanks de vele positieve voordelen past sport dan niet in de puzzel.

Als intermediair voor het Jeugdfonds Sport heb ik al veel gezinnen gesproken en geholpen. Gezinnen uit alle rangen en standen. Ik kan één ding zeggen: armoede komt in verschillende gedaantes voor. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de armoede komt door het maken van verkeerde keuzes en dat het in stand gehouden wordt door die keuzes. Maar het merendeel voldoet niet aan dit stereotype. Ze zijn door al dat gepuzzel heel goed in het verbergen. 

Bij Stichting de Schroef streven we naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ook als je in armoede leeft. Daarom ben ik intermediair voor het Jeugdfonds Sport. Dankzij de bijdrage van het Jeugdfonds Sport kunnen kinderen uit gezinnen in armoede, net als hun vrienden en klasgenoten, sporten bij een vereniging. Zodat ook zij de voordelen van sport kunnen ervaren. En vooral niet “anders” zijn. 

“Ik vind het niet lastig dat ik mijn kinderen niet de grootste cadeaus kan geven. Ik vind het daarentegen wel lastig dat ik mijn kinderen niet de kans kan geven om de nieuwe Messi of Ronaldo te worden. Niet dat ze dat moeten worden, maar ik vind dat elk kind deze kans wel moet krijgen. Dankzij jullie krijgen ze deze kans. Daar ben ik dankbaar voor.”

vader gebruikmakend van Jeugdfonds Sport

Het taboe op armoede moet verdwijnen. En ik hoop van harte dat mensen zich melden bij mij of mijn collega’s. Want iedereen moet de voordelen van sporten en bewegen kunnen ervaren. Wij kunnen helpen. Door het indienen van een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport, een individueel gesprek voor een luisterend oor, of begeleiding naar de juiste instanties. Help jij om deze boodschap te verspreiden?

Debby Beeloo werkt als Vitaloog® en buurtsportcoach bij Stichting de Schroef. Daarnaast is ze intermediair voor het Jeugdfonds Sport. Neem hier contact met haar op.