Iedereen kan meedoen.

Donateursbelangen

Stichting de Schroef is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart het gewenst gedrag donateursbelangen na te leven en onderschrijft het belang van donateurs. Wij zullen donateurgericht werken in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je het immers voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen.

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.