Terug naar Home

 

Doe een gift

Sporten en bewegen is een vanzelfsprekendheid in onze samenleving. In elke gemeente is er een verscheidenheid aan sportclubs en tijdens evenementen als de Olympische Spelen of een WK voetbal kleurt Nederland Oranje. Sport is emotie en geeft een gevoel van saamhorigheid. Toch is sporten of zelfs bewegen niet voor iedereen een vanzelfsprekenheid. En dat willen wij veranderen. Helpt u mee?

Wist u dat:

  • Slechts 27% van de jongeren in Midden-Brabant-Noord voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen?
  • 1 op de 3 Heusdense volwassenen aan geeft zich eenzaam te voelen en/of aan overgewicht te lijden?
  • Bij de Heusdense 65+-ers deze aantallen zelfs 1 op 2 liggen?

Met uw bijdrage kunnen we:

  • Sport- en beweegprogramma’s opzetten voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met een chronische aandoening, kinderen met overgewicht en mensen met een beperking;
  • Kinderen laten sporten en bewegen door middel van het Jeugdsportfonds;
  • Citytrainers opleiden;
  • Ondersteuning bieden aan lokale sportverenigingen

Ja, ik help Stichting de Schroef en vul het donatieformulier graag in