Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goedgekeurd

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Bij de startbijeenkomst die op 2 december 2019 heeft plaatsgevonden, waren ruim 55 geïnteresseerde vertegenwoordigers aanwezig. Tijdens de vervolgbijeenkomsten waar we met de deelakkoorden aan de slag zijn gegaan, waren gemiddeld 18 vertegenwoordigers aanwezig per deelbijeenkomst.

In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s:

> Inclusief Sporten en Bewegen

> Toekomst Sport- en Beweegaanbieder:
– Duurzame Sportinfrastructuur
– Vitale Sport- en beweegaanbieders
– Positieve Sportcultuur

> Vaardig in Bewegen

Na ondertekening van het akkoord is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. Voor meer informatie: bekijk de website over het Beweeg- en Sportakkoord Heusden