Beweeg- en Sportakkoord

Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed.

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord, klik hier.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s: Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst Sport- en Beweegaanbieder (Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur) en Vaardig in Bewegen.

Na ondertekening van het akkoord (op 10 september jl.) is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. De regierol wordt belegd bij Stichting de Schroef.

Op dit moment bestaat de kopgroep uit de volgende vertegenwoordigers:
– Barbara Land (Team Fysiotherapie Drunen/Fysiotherapie Heusden-Veen)
– Sjon Oremans (Total Fit)
– Berry van Leeuwen (Gemeente Heusden)
– André Frietman (Amicus Aquae)
– Maaike Walters (Stichting de Schroef)

Aan de themagroep Inclusief Bewegen en Sporten nemen deel:
– André Frietman (Amicus Aquae)
– Irma Knippels (Gemeente Heusden)
– Monique van der Heijden (Team Fysiotherapie Drunen)
– Lian van de Veerdonk (Stichting de Schroef)
– Bas Brok (FC Drunen)
André Frietman is voorzitter van de themagroep Inclusief Bewegen en Sporten.

Aan de themagroep Toekomst Sport- en Beweegaanbieder nemen deel:
– Sjon Oremans (Total Fit)
– Peter Kuijsten (RKDVC)
– Rinus Krijger (DAK Drunen/Vitaal Park Heusden)
– Berry van Leeuwen (Gemeente Heusden)
– Sebastiaan Verweijen (Stichting de Schroef)
– André Frietman (Amicus Aquae)
– Tim van Lieshout (Medifit)
Sjon Oremans is voorzitter van de themagroep Toekomst Sport- en Beweegaanbieder.

Aan de themagroep Vaardig in Bewegen nemen deel:
– Barbara Land (Team Fysiotherapie Drunen/Fysiotherapie Heusden-Veen)
– Irma Knippels (Gemeente Heusden)
– Jos van der Ven (Stichting de Schroef)
– Pieter Verhagen (BIJEEN)
– Sport & Beweegteam Scalascholen (Stichting Scala)
– Ingrid v/d Berg (Topfysiotherapie Drunen)
– Riëtte van Beerendonk (Fysiocompany ’t Station)
De voorzittersfunctie van de themagroep Vaardig in Bewegen is momenteel vacant.

Voor het volledige Beweeg- en Sportakkoord Heusden klik hier.

Gedurende de komende drie jaar zal er uitvoeringsbudget beschikbaar zijn voor het realiseren van de geformuleerde ambities en doelstellingen. Ook kan er ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van services.

Heb je een ondersteuningsvraag, klik dan hier, voor het invullen van het “Aanvraagformulier ondersteuning Heusdens Beweeg- en Sportakkoord”

Voor ondersteuning vanuit de services kan er rechtstreeks contact op worden genomen met de Lokaal Adviseur Sport, Marja Nieuwenhuis. Marja is te bereiken via m.nieuwenhuis@ssnb.nl of per telefoon: 06-14 64 74 69