Beweeg- en Sportakkoord

Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed.

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord, klik hier.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s: Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst Sport- en Beweegaanbieder (Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur) en Vaardig in Bewegen.

Na ondertekening van het akkoord (op 10 september 2020) is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. Voor meer informatie bekijk de website van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.