Iedereen kan meedoen.

Beweeg- en Sportakkoord

Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed.

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord, klik hier.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s: Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst Sport- en Beweegaanbieder (Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur) en Vaardig in Bewegen.

Na ondertekening van het akkoord is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. De regierol wordt belegd bij Stichting de Schroef.

Op dit moment bestaat de kopgroep uit de volgende vertegenwoordigers:
– Barbara Land (Fysiocompany Drunen-Zuid/Fysiotherapie Heusden-Veen)
– Sjon Oremans (Total Fit)
– Berry van Leeuwen (Gemeente Heusden)
– Maaike Walters (Stichting de Schroef)

Aan de themagroep Inclusief Bewegen en Sporten nemen deel:
– Sander Pieters (BIJEEN/ContourDeTwern)
– André Frietman (Amicus Aquae)
– Irma Knippels (Gemeente Heusden)
– Monique van der Heijden (Fysiocompany Drunen-Zuid)
– Lian van de Veerdonk (Stichting de Schroef)

Aan de themagroep Toekomst Sport- en Beweegaanbieder nemen deel:
– Sjon Oremans (Total Fit)
– Peter Kuijsten (RKDVC)
– Rinus Krijger (DAK Drunen/Vitaal Park Heusden)
– Berry van Leeuwen (Gemeente Heusden)
– Jos van der Ven (Stichting de Schroef)
Sjon Oremans is voorzitter van de themagroep Toekomst Sport- en Beweegaanbieder.

Aan de themagroep Vaardig in Bewegen nemen deel:
– Barbara Land (Fysiocompany Drunen-Zuid/Fysiotherapie Heusden-Veen)
– Irma Knippels (Gemeente Heusden)
– Arjan Brons (AquAmigos)
– Jos van der Ven (Stichting de Schroef)
Barbara Land is voorzitter van de themagroep Vaardig in Bewegen.

Voor het volledige Beweeg- en Sportakkoord Heusden klik hier.