Iedereen kan meedoen. Heusden in beweging.

Privacyverklaring Stichting de Schroef

Jouw privacy is belangrijk voor Stichting de Schroef; je vertrouwen is voor ons van groot belang.

In deze verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij je privacy waarborgen. Ook vermelden wij welke soort informatie we over de bezoekers van onze website verzamelen en de manier waarop die informatie gebruikt wordt die jij via de website met ons deelt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies worden gebruikt.

 

Deze verklaring geldt voor de website van Stichting de Schroef, die op de contactpagina’s links naar deze verklaring bevatten. De verklaring geldt niet voor andere websites van andere organisaties waarnaar wij verwijzen op onze site; deze websites hebben een eigen privacyverklaring en zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens.

 

Hieronder geven wij per onderdeel meer informatie over hoe wij met je gegevens omgaan:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting de Schroef verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN als je een donatie doet
 • Geboortedatum of leeftijd als dat relevant voor de organisatie van de sportactiviteit
 • Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens 

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook in enkele gevallen bijzondere persoonsgegevens over u. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheidsgegevens die relevant zijn voor de organisatie en evaluatie van specifieke sport- en beweegactiviteiten, zoals voor valpreventie of beweegprogramma’s voor inactieve 55-plussers.

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (e-mailadres)
 • Het onderhouden van contact met jou (naam, adres, telefoonnummer en email)
 • Het informeren over beweegprogramma’s (naam, adres, telefoonnummer en email)
 • Het organiseren en evalueren van sport- en beweegactiviteiten (naam, adres, telefoonnummer, email en soms geboortedatum)
 • Het organiseren en evalueren van sport- en beweegactiviteiten voor bijzondere doelgroepen (naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum en gezondheidsgegevens)
 • Het samenwerken met andere organisaties, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, fysiotherapeuten, podotherapeuten en sportverenigingen (naam, leeftijd, geboortedatum, emailadres en indien noodzakelijk ook gezondheidsgegevens)
 • Stichting de Schroef verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer wij hier een grondslag voor hebben. De verwerking van persoonsgegevens doen we voor het uitvoeren van een overeenkomst, omdat wij wettelijke verplichting daartoe hebben, wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven en voor ons gerechtvaardigd belang.

 

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, mag je deze toestemming altijd weer intrekken. Zo vind je bijvoorbeeld onder iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden. Ook kun je je toestemming intrekken voor het gebruik van beeldmateriaal.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Stichting de Schroef zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden

Stichting de Schroef verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting de Schroef blijft verantwoordelijk voor deze verwerking door derden.

 

Beveiliging

Stichting de Schroef neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Stichting de Schroef van je verwerkt in te zien.
 • Recht op correctie: het recht om de persoonsgegevens die Stichting de Schroef van je verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht op gegevens wissing: het recht om in een aantal gevallen je gegevens te laten verwijderen.

Wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met Stichting de Schroef op telefoonnummer 0416-383484 of stuur een email naar contact@stichtingdeschroef.nl Hou er rekening mee dat wij bij een inzageverzoek in sommige gevallen naar (een kopie) van je legitimatiebewijs kunnen vragen. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Cookies

 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Cookies hebben twee functies:
 • Ze vergemakkelijken je internetgebruik: cookies onthouden inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals een taalinstelling.
 • Ze registreren je websitebezoek voor meting doeleinden.
 • Cookies kunnen alleen voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en klikgedrag onthouden. Voorbeeld: er wordt bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat we weten, welke onderdelen van onze website populair zijn Wij gebruiken cookies om je voorkeuren te onthouden, voor metingsdoeleinden en het navigeren door de website te vergemakkelijken. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de “helpfunctie” van je browser.
 • Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert.

 

Contactgegevens

Stichting de Schroef is gevestigd op Prins Hendrikstraat 80 5151 GB in Drunen en bereikbaar op telefoonnummer 0416-383484.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij je privacy beschermen, neem dan contact op met ons. Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tenslotte 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2018. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring aan te vullen en aan te passen, bijvoorbeeld als wij nieuwe activiteiten organiseren. Wij raden je aan van tijd tot tijd deze verklaring opnieuw te bekijken zodat je goed geïnformeerd blijft.