Sportcafé

 

Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen zijn ingegeven door onze buurtsportcoaches. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving. Op basis van deze kennis wordt het programma samengesteld.

Sportcafé 2021

Ons doel met het Sportcafé is kennis delen en daarmee meer mensen en organisaties inspireren om heel Heusden vitaal te maken. Daarnaast is het Sportcafé een netwerkevenement waarbij men elkaar informeert over lopende zaken, successen en leermomenten.

 We hebben de Covid-19 maatregelen scherp in de gaten gehouden en op basis daarvan hebben we de beslissing genomen om het Sportcafé van dit jaar te annuleren. Met de huidige maatregelen kunnen we niet het netwerkevenement neerzetten wat we voor ogen hebben.

Voor deze editie wilden we de maatschappelijke impact van onze eigen programma’s delen. Heb je vragen aan onze buurtsportcoaches over hun programma’s, werkwijze en/of impact? Neem dan contact op. We helpen je graag verder.