Sportcafé

Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen zijn ingegeven door onze buurtsportcoaches. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving. Op basis van deze kennis wordt het programma samengesteld. Ons doel met het Sportcafé is kennis delen en daarmee meer mensen en organisaties inspireren om heel Heusden vitaal te maken. Daarnaast is het Sportcafé een netwerkevenement waarbij men elkaar informeert over lopende zaken, successen en leermomenten. 

Sportcafé 2024: De verbindende kracht van sport.

Het Sportcafé wordt dit jaar gehouden op dinsdag 5 november 2024. Iedereen met affiniteit voor sport en bewegen is welkom. Of dat nu vanuit zakelijk of privé oogpunt is, maakt niet uit. Zoals je van ons gewend bent, zal het een inspirerende avond worden. Via onderstaande button krijg je een indruk van de editie 2023. Meer informatie over komende editie volgt nog.