Sportcafé

Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen zijn ingegeven door onze buurtsportcoaches. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving. Op basis van deze kennis wordt het programma samengesteld. Ons doel met het Sportcafé is kennis delen en daarmee meer mensen en organisaties inspireren om heel Heusden vitaal te maken. Daarnaast is het Sportcafé een netwerkevenement waarbij men elkaar informeert over lopende zaken, successen en leermomenten. 

Sportcafé 2022 – Positieve gezondheid

Het thema voor deze editie is Positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid uitgewerkt in 6 dimensies. De focus ligt hierbij op de mens zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. En niet zozeer op de ziekte of beperking. Bij Stichting de Schroef kijken we ook graag naar wat iemand wél kan. Met deze editie van het sportcafé willen we dan ook een basis leggen om zelf aan de slag te gaan met positieve gezondheid.

Daarvoor hebben we diverse inspirerende sprekers uitgenodigd. Een van de sprekers is niemand minder dan Marc Lammers. Zijn grootste sportieve succes behaalde hij als bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam tijdens de Olympische spelen van Beijing met een gouden medaille. Hij navigeert de bezoekers langs meerdere aspecten van positieve gezondheid. Machteld Huber geeft, als grondlegger van de methode Positieve Gezondheid, inzicht in de basisprincipes waarna bezoekers middels praktische workshops handvatten krijgen hoe dat zelf toe te passen. Meer informatie over de sprekers en het programma lees je hier.

Locatie, tijd, kosten

Het sportcafe wordt gehouden in De Voorste Venne, Anton Pieckplein 71  in Drunen. Er is ruim voldoende parkeerplek, maar als sportieve organisatie adviseren we je natuurlijk om op de fiets te komen. Deze editie is op 14 oktober 2022 tussen 18:00 en 22:00 uur. De inschrijfkosten zijn €2,50 per persoon. Dat is inclusief vier consumpties.