Iedereen kan meedoen.

Sportcafé

Het sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen zijn ingegeven door onze buurtsportcoaches. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving. Op basis van deze kennis wordt het programma samengesteld.

 Aanmelden

Het programma voor 2020 is nog niet bekend. Aanmelden is nog niet mogelijk. Heb je imput voor het programma, neem dan contact op met Sebastiaan Verweijen via telefoon 06- of per mail.