TALENTED: 

van talent vinden naar binden

Het project ‘TALENTED; van talent vinden naar binden’ wil door het aanbieden van een laagdrempelig, op maat gemaakt, uitdagend talentontwikkelingsprogramma voor de jeugdleden (14-18 jarigen) het aantal vrijwilligers van sportverenigingen verhogen. Het project loopt van januari 2020 tot en met juni 2021.

Het project wordt uitgevoerd met zes sportverenigingen uit de Gemeente Heusden; hockeyverenigingen MHCD en VMHC , volleybalvereniging VV Minerva, handbalverenigingen HV Avanti en SC Elshout en zwemvereniging AquAmigos. De projectleiding van dit project is in handen van Stichting de Schroef.

Met het project willen we de volgende resultaten bereiken:

  • Verbreden van opleidingsmogelijkheden van jongeren
  • Meer betrokkenheid van de (jeugd)leden & ouders
  • Creëren van verbinding betrokkenen
  • Meer en beter opgeleide vrijwilligers
  • Platform voor bedrijven en verenigingen.

Menukaart

De deelnemers zelf kunnen kiezen uit een uitgebreide menukaart met allerlei workshops, trainersopleidingen en snuffelstages. Deze zijn gericht op onder andere opleiden (trainers, scheidsrechters) maar als je interesse meer ligt bij communicatie en sponsoring of het organiseren van evenementen, dan zijn daar ook interessante workshops en opleidingen voor. De menukaart wordt tijdens het project met input van de jongeren zelf verder uitgebreid. Voor de inhoud van de workshops wordt expertise onder andere bij de leden van de betrokken verenigingen ingezet. Tevens worden de jongeren begeleid door een buddy (senior of student) vanuit de vereniging met dezelfde interesses. Hierdoor worden verschillende generaties met elkaar verbonden.

De meerwaarde van dit project voor de verenigingen is dat ze, naast meer enthousiaste beter opgeleide jonge vrijwilligers, ook een overzicht krijgen van de expertise binnen de vereniging, onder andere van ouders. Tevens is de samenwerking met de andere verenigingen en bedrijven een mooie mogelijkheid tot uitwisseling van expertise.

Het project wordt gefinancieerd door de Rabobank de Langstraat, de Gemeente Heusden, Stichting de Schroef, de zes verenigingen en het DELA fonds. We zijn nog op zoek naar bedrijven die ons project mee willen financieren, maar ook met hun expertise de jongeren willen helpen.

Wil je meer informatie over het project? Of lijkt het jou leuk mee te denken of mee te doen neem dan contact op met Paulien Kok via telefoon: 06-13112158 of per mail.