Iedereen kan meedoen.

Valpreventie

“In Nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is.”

Een val veroorzaakt veel leed: lichamelijk, maar ook geestelijk. Iemand die eenmaal is gevallen, is vaak bang dat dit nog een keer gebeurt. Dat zorgt ervoor dat men bijvoorbeeld niet meer de kaartclub, koffie-inloop of de vriend(in) drie straten verderop bezoekt. Dat leidt tot eenzaamheid en een slechtere conditie. Bent u wel eens gevallen, of bent u bang om te vallen? Maak dan kennis met de cursus Heusden valt ervoor: valpreventie-lessen waarbij de focus ligt op het voorkomen van vallen, het goed leren vallen én gezelligheid. In kleine groepjes, met het oog op zelfstandig en met vertrouwen bewegen.

Neem de stap, blijf vitaal!
Heusden valt ervoor” wordt mogelijk gemaakt door Stichting de Schroef en haar samenwerkingspartners: FysioCompany Drunen-Zuid, Judoclub Drunen, Instituut voor houding, beweging en training en Topfysio.

  • Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met buurtsportcoach Lian van de Veerdonk
  • Wilt u meer informatie over de beweegtestdagen, neem dan contact op met buurtsportcoach Sebastiaan Verweijen of buurtsportcoach Lian van de Veerdonk

Traject
Op 1 en 15 december 2018 vinden een tweetal testdagen plaats. Eén van de beweegprogramma’s die hierbij centraal staat is ‘Heusden valt ervoor’. Tijdens deze testdag wordt u getest op diverse fysieke onderdelen. Op basis van de resultaten ontvangen u een beweegadvies. Indien ‘Heusden valt ervoor’ het advies is, kunt u zich inschrijven voor het introductieprogramma van deze lessen. Het introductieprogramma duurt 12 weken en start vanaf 1 februari 2019. Na deze periode heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven als lid bij één van de beweegaanbieders en zo structureel te blijven bewegen.

Lesrooster Drunen

De lessen van ‘Heusden valt ervoor’ worden gegeven door diverse aanbieders uit zowel de zorg- als sportsector. De ‘sportaanbieders’ bieden de lessen aan voor grotere groepen (+/- 12 personen), bij de ‘zorgaanbieders’ zijn de groepen wat kleiner (+/- 6 personen) en is meer op zorg gerichte begeleiding aanwezig.

Kosten
De kosten voor het introductieprogramma van Heusden valt ervoor (12 weken) zijn €50,-. Dit komt neer op een bedrag van €4,17 per les.

* Indien u zich tijdens de testdag inschrijft voor het introductieprogramma van Heusden valt ervoor ontvangt u €5,- korting op de kosten. U betaalt dan nog maar €45,- voor het introductieprogramma (12 weken).