Valpreventie

“In Nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is.”

Een val veroorzaakt veel leed: lichamelijk, maar ook geestelijk. Iemand die eenmaal is gevallen, is vaak bang dat dit nog een keer gebeurt. Dat zorgt ervoor dat men bijvoorbeeld niet meer de kaartclub, koffie-inloop of de vriend(in) drie straten verderop bezoekt. Dat leidt tot eenzaamheid en een slechtere conditie. Bent u wel eens gevallen, of bent u bang om te vallen? Maak dan kennis met de cursus Heusden valt ervoor: valpreventie-lessen waarbij de focus ligt op het voorkomen van vallen, het goed leren vallen én gezelligheid. In kleine groepjes, met het oog op zelfstandig en met vertrouwen bewegen.

Neem de stap, blijf vitaal!
Heusden valt ervoor” wordt mogelijk gemaakt door Stichting de Schroef en haar samenwerkingspartners: FysioCompany Drunen-Zuid, Judoclub Drunen, Instituut voor houding, beweging en training en Topfysio.

  • Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met buurtsportcoach Sebastiaan Verweijen