Vanaf juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking die van toepassing is voor alle sportverenigingen. Het gaat om de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg de WBTR. Deze wet houdt in dat er voor sportbesturen een wettelijke plicht is om je zaken op bepaalde manieren te regelen én vast te leggen in de statuten. Er zijn veel dingen die verenigingen moeten regelen rondom deze wet, dus het is goed om hier nu al van op de hoogte te zijn (en hier op tijd mee te beginnen!).

De WBTR heeft tot doel om de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders nadrukkelijk in de statuten te verankeren. Veel van de zaken die met deze wet geregeld worden zijn op zich logisch, maar niet altijd duidelijk in statuten verwoord. Zaken die in het kader van de WBTR vastgelegd moeten worden zijn:

  • De positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Op 3 december organiseerden IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) en NOC*NSF samen een webinar over de WBTR. Via deze link kun je dit webinar terugkijken. Tip: een samenvattend filmpje zie je vanaf minuut 6:30.

Vanaf heden is een online stappenplan beschikbaar dat vooral kleinere verenigingen helpt om aan de nieuwe wet te voldoen. Het stappenplan zet de verplichtingen in duidelijke taal uiteen en helpt verenigingen bij het nemen van de juiste maatregelen. Let op: dit stappenplan vraagt een eenmalige investering. Meer informatie hierover vind je hier. Of meld je aan voor de WBTR-nieuwsbrief om via e-mail meer informatie te ontvangen over het stappenplan. Op die website vind je ook meer algemene informatie over de nieuwe wet.

 

Uiteraard beantwoorden we graag je vragen over dit onderwerp. Maar wist je dat Stichting de Schroef zich ook actief inzet voor sportverenigingen, waaronder het ondersteunen bij dit soort kwesties? Onze buurtsportcoaches staan diverse verenigingen in de gemeente Heusden bij in hun rol als ‘verenigingsondersteuner’. De buurtsportcoaches helpen bij zaken als communicatie, beleid en bestuur, evenementen en activiteiten, financiën aanvragen, ledenwerving en meer. Kijk hier voor meer informatie over onze werkzaamheden rondom verenigingsondersteuning. Of neem contact met ons op via contact@stichtingdeschroef.nl.