Wie we zijn

Buurtsportcoach aangepast sporten 

Lian: de kameleon

Vitaloog | Buurtsportcoach jeugd en volwassenen

Debby: de analist

Buurtsportcoach jeugd en jongeren

Paulien: de ondernemer

Secretariaat

Joke: de moederkloek

Buurtsportcoach 55+

Sebas: de generatieverbinder

Marketing en communicatie

Saskia: de aanjager

Directeur

Maaike: de dirigent

Buurtsportcoach jongeren

Coen: de coach

Teamleider buurtsportcoaches

Babette: de mentor

BESTUUR

  • Voorzitter: Lisiane Mather
  • Secretaris: Tamara Veldkamp
  • Penningmeester: Jan Durenkamp

Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) verworven (RSIN 817962645). De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Het bestuur is bereikbaar per e-mail.

Financieel jaarverslag 2022

Inhoudelijk jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2021

Inhoudelijk jaarverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Financieel jaarverslag 2020

Inhoudelijk jaarverslag 2020

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Financieel jaarverslag 2019

Inhoudelijk jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017


HOE HET BEGON

Stichting de Schroef is in 2007 opgericht als samenwerkingsverband tussen atletiekvereniging DAK, hockeyvereniging MHCD en scholengemeenschap d’Oultremontcollege in Drunen. Met als doel: jeugd structureel aan het bewegen en sporten krijgen èn sportverenigingen te versterken daar waar nodig.

Als pilot-project van de “Alliantie School & Sport, samen sterker” introduceerde de stichting als een van de eersten in Nederland de combinatiefunctionaris. Inmiddels is het team uitgebreid naar acht vaste medewerkers, een vrijwilliger en meerdere MBO en HBO stagiaires. Dat is ook wel nodig, want we zijn er niet meer alleen voor de jeugd en sportverenigingen. We organiseren, initiëren en coördineren beweegstimuleringsprojecten voor alle inwoners uit de gemeente Heusden en omgeving.