Iedereen kan meedoen.

Word collectant

Stichting de Schroef collecteert voor de Stichting van het gehandicapte kind. Deze stichting verzorgt elk jaar honderden projecten voor
kinderen en jongeren met een handicap. Dit kan alleen maar dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse collecte gaat naar Stichting de Schroef. Met het geld dat wij ophalen worden bijvoorbeeld sportclinics voor kinderen en jongeren met een beperking georganiseerd in de gemeente Heusden. 

Wat doet een collectant?

Een collectant heeft een aantal taken rondom de collecteweek. Een aantal van die taken:

  • Het ophalen van de collectematerialen bij de collectecoördinator in jouw buurt.
  • Aandacht besteden aan de collecteweek op social media en met vlaggen, posters of spandoeken
  • Voorbereiden op eventuele vragen, door op de collectewebsite te lezen wat er met donaties gefinancierd wordt.
  • Tijdens de collecteweek: collecteren! Loop langs de straten die je hebt afgesproken met jouw collectecoördinator, wees vriendelijk en bedank mensen voor hun gift.
  • Lever de collectebus in bij de collectecoördinator en tel samen hoeveel geld je opgehaald hebt.

Draag ook je steentje bij en help gehandicapte kinderen en jongeren in de gemeente Heusden. Meld je aan als collectant. Het kost je slechts een paar uurtjes. Aanmelden kan via email: saskia.verstappen@stichtingdeschroef.nl of telefoon: 06-57337075.